fbpx
Menu Zavřeno

Obchodní pravidla kurzů

A, Celodenní kurz

A1, Potvrďte svoji účast objednáním produktu na e-shopu. Vaše objednávka bude potvrzena mailem. Tímto potvrzením se stává Vaše registrace závaznou.
A2, Zaplaťte objednávku do dvou dnů od objednání v požadované výši na účet 2300260970/2010, variabilní symbol je uveden na objednávce. V poznámce prosím, uveďte vaše jméno a příjmení pro snadnou identifikaci platby.  Pokud platba nebude na účet společnosti připsaná do 5 dnů od přihlášení k účasti,  bude Vaše místo postoupeno čekajícím náhradníkům.
V případě vyčerpání kapacity míst rozhoduje o účasti datum připsání na účet.
A3, Při platbě minimálně 14 dní předem obdržíte bonus za včasnou platbu. O platnosti bonusu rozhoduje datum připsání na účet.  Ostatní slevy najdete v ceníku. 

B, Předplatné pravidelných výtvarných kurzů

B1,  Potvrďte svoji účast objednáním produktu na webu.
B2, Zaplaťte zálohu do dvou dnů od objednání v požadované výši na účet 2300260970/2010, variabilní symbol je uveden na objednávce. V poznámce prosím, uveďte vaše jméno a příjmení pro snadnou identifikaci platby.
Pokud platba nebude na účet společnosti připsaná do 5 dnů od přihlášení k účasti,  bude Vaše místo postoupeno čekajícím náhradníkům. V případě vyčerpání kapacity míst rozhoduje o účasti datum připsání na účet.
B3, Zbývající cenu kurzu doplácíte na místě v hotovosti. Existuje možnost vytvořit splátkový kalendář  viz bod J –  uveďte v přihlášce v poznámce.
B4, V případě, že se rozhodnete změnit variantu výběru např. ze semestrálního kurzu na roční, učiňte tak max. do 8. týdne od započetí kurzu. Po tomto datu platí vámi vybraná současná varianta.
B5, Slevy kurzovného najdete v ceníku.

Storno podmínky Ateliéru Hamaka

A, Workshop, příměstský tábor, relaxační pobyt s malováním

Pokud přihlášený účastník ruší výtvarný kurz, na který je přihlášen:
A1, je povinen předem informovat ateliér Hamaka o této skutečnosti písemně e-mailem na kurzy@atelierhamaka.cz. Storno podmínky jsou vázány na termín obdržení Vaší zprávy.
A2, je povinen uhradit stornopoplatky:
více než 30 dní  – storno poplatek 10% z ceny kurzovného, kterým se hradí administrativní výlohy. Případně kurzovné převádíme na jiný kurz do jednoho měsíce od změny bez poplatku.
14 – 29 dní – storno poplatek 50% kurzovného. Případně kurzovné převádíme na jiný kurz do jednoho měsíce od změny s administrativním poplatkem 20% z kurzovného.
5  až 13 dní storno poplatek 80% kurzovného. Případně kurzovné převádíme na jiný kurz do jednoho měsíce od změny s administrativním poplatkem ve výši 30%.
4 a méně dny před kurzem – storno poplatek 100% kurzovného, můžete za sebe poslat náhradníka.
Zajistíte-li za sebe náhradníka, který nastoupí za Vás na kurz, nevztahuje se k této změně žádný storno poplatek. Jedinou vaší povinností je náhradníka nahlásit mailem na kurzy@atelierhamaka.cz.

B, Předplacené pravidelné výtvarné kurzy

B1, V každém semestru máte nárok na náhradu 3 zameškaných hodin. U 10 lekcového kurzu jedné zameškané hodiny. Podmínkou je lekci písemně omluvit 24 hodin předem ve skupině Omluvenky Hamaka v aplikaci WhatsApp, nebo na kurzy@atelierhamaka.cz. Lekce, které budou omluveny méně než 24 hod předem lze nahradit účastí na workshopu za podmínek uvedených v článku B3. U 5 lekcového kurzu je možná náhrada 1 zameškané hodiny účastí na worshopu během trvání předplatného za podmínek uvedených v článku B3.
B2, Náhrada proběhne formou účasti na jiných lekcích po dobu trvání předplatného. Náplň náhradního kurzu je přizpůsobena danému typu kurzu.
B3, Náhrada účastí na workshopu s doplatkem v minimální výši 50% ze základní ceny kurzu. U výpočtu se vychází z ceny lekce s vlastním materiálem na rok a platí pro všechny kurzy, tzn. v roce 2023 je 350,- Kč. Na 1 workshop je možné započíst max. 1 lekci.
B4, Nahrazování je možné pouze za doby trvání předplatného. Pokud jste chyběli v uvedeném období a máte předplaceno další období, můžete si chybějící hodiny z uplynulého období nahradit v dalším navazujícím předplaceném období.
B5, V případě dlouhodobé nemoci tj. 4 týdny na základě předloženého potvrzení lékaře a nemocenského lístku ( lekce omluveny minimálně 24 hodin předem písemně lektorovi ) máte možnost si nahradit zameškané hodiny na vámi vybraném kurzu i po skončení vámi předplaceného kurzu do jednoho měsíce od skončení vašeho kurzu. V případě, že musíte kurz ukončit z jiných závažných důvodů, platí možnost náhrady na celodenním kurzu s doplatkem v min. výši 50% z ceny kurzu.
B6, Pokud do kurzu nenastoupíte, stornopoplatek je ve výši zaplacené zálohy.
B7, Při domluvě na jiném plnění, než je ve vybraných možnostech, hradíte administrativní poplatek ve výši 30% z ceny kurzovného.
B8, Zajistíte-li za sebe náhradníka, který nastoupí za vás na kurz, nevztahuje se k této změně žádný storno poplatek. Jedinou vaší povinností je náhradníka nahlásit mailem lektorovi nebo na kurzy@atelierhamaka.cz.
B9, Pokud kurz připadne na den svátku, kurz neprobíhá a nenahrazuje se.

Důležité:
V případě, že nastoupíte do kurzu po jeho začátku, platíte buď cyklus 10 lekcí nebo celé kurzovné ( semestr, rok) a lekce si můžete nahradit v jiných dnech. Pokud náhrada není možná z důvodu naplněných kapacit ateliéru, cena kurzu se řeší dohodou a dopočítává se podle ceníku. O vyčíslení si napište v přihlášce.
Při nahrazování jednotlivých hodin vycházíme maximálně vstříc, ale nemůžeme vám místo zaručit.
V předplatném lekcí máte započítány slevy tak, abyste si mohli dovolit absenci i bez nahrazování. Například v ročním kurzovném jde o 13 lekcí, v semestrálním 3 lekce.
V případě, že máte častou absenci nebo plánujete delší pobyt mimo místo konání kurzu, doporučujeme zvolit metodu placení kratšího časového úseku.
Placení jednotlivých hodin je možné, pokud se kurz rozběhne na základě předplatného.

C, Klub Hamaka

Jedná se o půlroční až roční předplatné bez pevně stanoveného počtu lekcí. Je čistě na Vás,  jak často chcete chodit malovat. 

D, Malovací přástky

Můžete za sebe poslat náhradníka. Pokud se odhlásíte minimálně 14 dní předem, vracíme 70% kreditu.

E, Dárkové poukazy

Dárkové poukazy na výtvarné kurzy a výtvarné pomůcky si můžete zakoupit na webu. Dárkový poukaz vám bude zaslán mailem v souboru pdf nebo poštou v dárkovém balení. K vyplnění potřebujete vědět jméno obdarovaného a částku. Napište nám také kontaktní údaje na vás nebo obdarovaného.
Poukaz bude platit po zaplacení uvedené částky.
Platnost dárkových poukazů je 24 měsíců od data zakoupení.
Kurz si pak obdarovaný objedná přes e-shop, zálohu neplatíte. V případě, že kurzovné je vyšší než hodnota poukazu, doplácíte kurzovné na účet.
Pokud uvedený kurz zrušíte, vztahují se na něj stejné storno podmínky jako u výše uvedených typů kurzů A, B. Pokud chcete uplatnit bonus na dárkový poukaz viz bod A3, musíte se přihlásit minimálně 14 dní předem. Vaše přihláška se pak považuje za závaznou a řídí se níže uvedenými podmínkami.

F, Benefit plus

Možnost úhrady kurzovného Benefit kartou. Při tomto způsobu úhrady nemá klient nárok na bonus při včasné úhradě.

G, Kreativ – malovací workshopy

Můžete za sebe poslat náhradníka. Pokud se odhlásíte minimálně 14 dní předem, vracíme 70% kreditu.

H, Zrušení kurzu ze strany Ateliéru

V případě nedostatečné obsazenosti kurzu si společnost Ateliér Hamaka vymezuje právo kurz zrušit, nebo případně kurz přesunout na jiný termín.
V případě pravidelných kurzů – pokud si předplatíte delší časové období a kurz je zrušen ze strany Ateliéru Hamaka, máte nárok na vrácení peněz nebo možnost přejít do jiného kurzu. Vratná částka se počítá podle ceníku a období, které jste odchodili tzn. počet odchozených lekcí*cena příslušející danému úseku s odečtem zaplacené částky.
Ateliér si vyhrazuje možnost změnit lektora. Pokud k této změně dojde, bude zajištěna stejná kvalita výuky se stejným obsahem.
Peněžní prostředky budou vráceny do čtrnácti dnů od termínu oznámení zrušení.

I, Zrušení kurzu třetí stranou

V případě, že dojde ke zrušení kurzu třetí osobou ( vládní nařízení ), kurz bude plně nahrazen.
Možnosti náhrady záleží na rozhodnutí Ateliéru:
1, posunutí konce termínu
2, účast na jiném kurzu

J, Splátkový kalendář

Pokud vám finanční situace nedovoluje zaplatit celý kurz najednou, je možné se domluvit na mimořádném splátkovém kalendáři na e-mailu kurzy@atelierhamaka.cz.
1. splátka – zaplacení zálohy v požadované výši
2. splátka – měsíční platba v hodnotě 2 000,- Kč, počínaje dnem nástupu
3. splátka – doplatek celého kurzu včetně poplatku za zvýšenou administrativu ve výši 250,- Kč

V případě, že vám ani tento splátkový kalendář neumožní navštěvovat naše kurzy, napište si na kurzy@atelierhamaka.cz a navrhněte splátkový kalendář sami. Platby musí být hrazeny minimálně dva měsíce dopředu! S každou splátkou navíc se navyšuje i naše administrativa a tím i náklady daného kurzu.

Přihlášením se na kurz účastník kurzu potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými obchodními podmínkami.
Obchodní pravidla kurzů jsou vytvořena na základě směrnice společnosti Bezva lidi z.s.

[WP-Coder id="1"]