fbpx
Menu Zavřeno

GDPR

Bezva lidi z.s. , Nádražní 3136/138a, 702 00 Moravská Ostrava – Ateliér Hamaka
IČO: 22741887

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Bezva lidi z. s. jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jež nabyl účinnosti dne 25.5.2018, zpracovává při své činnosti vaše osobní údaje.
Bezva lidi z. s. má zájem nad rámec výše uvedeného povinného zpracování osobních údajů zpracovávat vaše osobní  údaje pro některé další účely, pro které je vyžadován váš souhlas. Přihlášením na kurz souhlasíte se zpracováním osobních údajů a to v souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jakož i ve smyslu příslušných ustanovení ZOOU a GDPR v případech, kdy nakládání s níže uvedenými dokumenty a výstupy představuje zpracování osobních údajů:
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro účast na jakémkoli kurzu či akci). Udělený souhlas je pak možné kdykoliv odvolat, a to osobně na výše uvedené adrese Bezva lidi z. s. nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu.
Souhlas se uděluje  s kontaktováním a zasíláním nabídek služeb (pozvánky na akce, kurzy apod. pořádané Bezva lidi z. s.) na vámi uvedené elektronické kontakty.

Souhlas se uděluje se zveřejňováním fotografií a údajů (jméno, příjmení) v propagačních a informačních materiálech, které souvisejí s prezentací Bezva lidi z. s. a jeho chodu, a to konkrétně:

  1. a) v propagačních a informačních materiálech distribuovaných v listinné podobě (informační brožury, letáčky, plakáty aj.)
  2. b) v propagačních a informačních materiálech distribuovaných elektronicky (např. na webových stránkách a reportážích z akcí aj.)
  3. c) v sociálních sítích (např. na facebookové stránce Ateliéru Hamaka, Instagramu apod.)

Tímto jsem informován/a a beru na vědomí, že správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat.

[WP-Coder id="1"]