fbpx
Menu Zavřeno

Obchodní pravidla kurzů

A, Celodenní kurz

A1, Potvrďte svoji účast objednáním produktu na e-shopu. Vaše objednávka bude potvrzena mailem. Tímto potvrzením se stává Vaše registrace závaznou.
A2, Zaplaťte objednávku do pěti dnů od objednání v požadované výši na účet 2300260970/2010, variabilní symbol je uveden na objednávce. V poznámce prosím, uveďte vaše jméno a příjmení pro snadnou identifikaci platby.  Pokud platba nebude na účet společnosti připsaná do 5 dnů od přihlášení k účasti,  bude Vaše místo postoupeno čekajícím náhradníkům.
V případě vyčerpání kapacity míst rozhoduje o účasti datum připsání na účet.
A3, Bonus 10% ze základní ceny kurzu, tzn. ceny kurzu na nejmenší formát, se vztahuje na včasnou platbu minimálně 14 dní předem. O platnosti bonusu rozhoduje datum připsání na účet.  Ostatní slevy najdete v ceníku. Pokud chcete uplatnit bonus na dárkový poukaz, musíte se přihlásit minimálně 14 dní předem.
Vaše přihláška se pak považuje za závaznou.

B, Předplatné pravidelných výtvarných kurzů

B1,  Potvrďte svoji účast objednáním produktu na webu.
B2, Zaplaťte zálohu v požadované výši na účet 2300260970/2010, variabilní symbol je uveden na objednávce. V poznámce prosím, uveďte vaše jméno a příjmení pro snadnou identifikaci platby.
Pokud platba nebude na účet společnosti připsaná do 5 dnů od přihlášení k účasti,  bude Vaše místo postoupeno čekajícím náhradníkům. V případě vyčerpání kapacity míst rozhoduje o účasti datum připsání na účet.
B3, Zbývající cenu kurzu doplácíte na místě v hotovosti. Existuje možnost vytvořit splátkový kalendář  viz bod I –  uveďte v přihlášce.
B4, V případě, že se rozhodnete změnit variantu výběru např. ze semestrálního kurzu na roční, učiňte tak max. do 8. týdne od započetí kurzu. Po tomto datu platí vámi vybraná současná varianta.
B5, Slevy kurzovného najdete v ceníku.

Storno podmínky Ateliéru Hamaka

A, Celodenní kurz

Pokud přihlášený účastník ruší výtvarný kurz, na který je přihlášen:
A1, je povinen předem informovat ateliér Hamaka o této skutečnosti písemně e-mailem na kurzy@atelierhamaka.cz. Storno podmínky jsou vázány na termín obdržení Vaší zprávy.
A2, je povinen uhradit stornopoplatky:
více než 30 dní  – storno poplatek 10% z ceny kurzovného, kterým se hradí administrativní výlohy případně kurzovné převádíme na jiný kurz do jednoho měsíce od změny bez poplatku.
14 – 29 dní – storno poplatek 50% kurzovného. Případně kurzovné převádíme na jiný kurz do jednoho měsíce od změny s administrativním poplatkem 20% z kurzovného.
5  až 13 dní storno poplatek 80% kurzovného. Případně kurzovné převádíme na jiný kurz do jednoho měsíce od změny s administrativním poplatkem ve výši 30%.
4 dny před kurzem – storno poplatek 100% kurzovného.
Zajistíte-li za sebe náhradníka, který nastoupí za Vás na kurz, nevztahuje se k této změně žádný storno poplatek. Jedinou vaší povinností je náhradníka nahlásit mailem na kurzy@atelierhamaka.cz.

B, Předplacené výtvarné kurzy

B1, V každém semestru máte nárok na náhradu 3 zameškaných hodin. Podmínkou je lekci písemně omluvit 24 hodin předem na mail lektora, který vám bude předán na první hodině nebo na kurzy@atelierhamaka.cz.
B2, Náhrada proběhne formou účasti na jiných lekcích, případně po domluvě účastí na celodenním kurzu s doplatkem v min. výši 50% ze základní ceny kurzu. Náplň náhradního kurzu je přizpůsobena danému typu kurzu.
B3, Nahrazování je možné pouze za doby trvání předplatného, tzn. pokud jste chyběli v uvedeném období, ale máte předplaceno další období, můžete si chybějící hodiny nahradit v dalším navazujícím předplaceném období.
B4, V případě dlouhodobé nemoci tj. 4 týdny na základě předloženého potvrzení lékaře a nemocenského lístku ( lekce omluveny minimálně 24 hodin předem písemně lektorovi ) máte možnost si nahradit zameškané hodiny na Vámi vybraném kurzu i po skončení Vámi předplaceného kurzu do jednoho měsíce od skončení Vašeho kurzu. V případě, že musíte kurz ukončit z jiných závažných důvodů, platí možnost náhrady na celodenním kurzu s doplatkem v min. výši 50% z ceny kurzu.
B5, Pokud do kurzu nenastoupíte, stornopoplatek je ve výši zaplacené zálohy.
B6, Při domluvě na jiném plnění, než je ve vybraných možnostech, hradíte administrativní poplatek ve výši 30% z ceny kurzovného.
B7, Zajistíte-li za sebe náhradníka, který nastoupí za Vás na kurz, nevztahuje se k této změně žádný storno poplatek. Jedinou vaší povinností je náhradníka nahlásit mailem lektorovi nebo na kurzy@atelierhamaka.cz.
B8, Pokud kurz připadne na den svátku, kurz neprobíhá a nenahrazuje se.

Důležité:
V případě, že nastoupíte do kurzu po jeho začátku, platíte celé kurzovné a lekce si můžete nahradit v jiných dnech. Pokud náhrada není možná z důvodu naplněných kapacit ateliéru, cena kurzu se řeší dohodou a dopočítává se podle ceníku.
Při nahrazování jednotlivých hodin vycházíme maximálně vstříc, ale nemůžeme vám místo zaručit.
V předplatném lekcí máte započítány slevy tak, abyste si mohli dovolit absenci i bez nahrazování. Například v ročním kurzovném jde o 13 lekcí, v semestrálním 4 lekce.
V případě, že máte častou absenci nebo plánujete delší pobyt mimo místo konání kurzu, doporučujeme zvolit metodu placení kratšího časového úseku.
Placení jednotlivých hodin je možné, pokud se kurz rozběhne na základě předplatného alespoň tří lidí a je na něm volné místo.

C, Malovací přástky

Pokud se odhlásíte minimálně 14 dní předem, můžete za sebe poslat náhradníka nebo vracíme 70% kreditu.

D, Dárkové poukazy

Dárkové poukazy na výtvarné kurzy a výtvarné pomůcky si můžete zakoupit na webu. Dárkový poukaz vám bude zaslán mailem v souboru pdf nebo poštou v dárovém balení. K vyplnění potřebujete vědět jméno obdarovaného a částku. Napište nám také kontaktní údaje na vás nebo obdarovaného.
Poukaz bude platit po zaplacení uvedené částky.
Platnost dárkových poukazů je 24 měsíců od data zakoupení.
Kurz si pak obdarovaný objedná přes e-shop, zálohu neplatíte. V případě, že kurzovné je vyšší než hodnota poukazu, doplácíte kurzovné na účet.
Pokud uvedený kurz zrušíte, vztahují se na něj stejné storno podmínky jako u výše uvedených typů kurzů A, B.

E, Benefit plus

Možnost úhrady kurzovného Benefit kartou. Při tomto způsobu úhrady nemá klient nárok na bonus při včasné úhradě.

F, Kreativ – malovací workshopy

Pokud se odhlásíte minimálně 14 dní předem, můžete za sebe poslat náhradníka nebo vracíme 70% kreditu.

G, Zrušení kurzu ze strany Ateliéru

V případě nedostatečné obsazenosti kurzu si společnost Ateliér Hamaka vymezuje právo kurz zrušit, nebo případně kurz přesunout na jiný termín.
V případě pravidelných kurzů – pokud si předplatíte delší časové období a kurz je zrušen ze strany Ateliéru Hamaka, máte nárok na vrácení peněz nebo možnost přejít do jiného kurzu. Vratná částka se počítá podle ceníku a období, které jste odchodili tzn. počet odchozených lekcí*cena příslušející danému úseku s odečtem zaplacené částky.
Ateliér si vyhrazuje možnost změnit lektora. Pokud k této změně dojde, bude zajištěna stejná kvalita výuky se stejným obsahem.
Peněžní prostředky budou vráceny do jednoho týdne od termínu oznámení zrušení.

H, Zrušení kurzu třetí stranou

V případě, že dojde ke zrušení kurzu třetí osobou ( vládní nařízení ), kurz bude plně nahrazen.
Možnosti náhrady záleží na rozhodnutí Ateliéru:
1, posunutí konce termínu
2, účast na jiném kurzu

I, Splátkový kalendář

Pokud vám finanční situace nedovoluje zaplatit celý kurz najednou, je možné se domluvit na mimořádném splátkovém kalendáři na kurzy@atelierhamaka.cz.
1. splátka – zaplacení zálohy v požadované výši
2. splátka – doplatek 10 lekcí nebo semestru v den zahájení
3. splátka – doplatek celého kurzu do 8. týdne od začátku kurzu

Přihlášením na kurz účastník kurzu potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými obchodními podmínkami.