Reklamační řád

Reklamaci můžete osobně předat na adrese Ing. Michaela Franzová, Oty Synka 1846/21, 708 00, Ostrava – Poruba nebo zaslat na tuto adresu. Společně se zbožím doložte doklad, prokazující koupi zboží (faktura). Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Řešení reklamace je možné ihned po obdržení zboží, náhradou výrobku nebo opravou, nejpozději však do třiceti dnů. Závada musí být oprávněná a nesmí být způsobená špatným zacházením.