MgA. Tomáš Oslizlok

Malíř, grafik a lektor

Studium – SPŠ Stavební v Ostravě, obor propagační výtvarnictví.
VŠUP Praha  – oděvní návrhářství, malba a pedagogika

Tvorba – převážně figurální motivy –  ve své tvorbě vycházím z pohybu tvaru v prostoru, jenž je v obrazech utajen jako vzpomínka, která se váže na člověka. Některé fáze pohybu figury označuji postupně jako události v čase. Každým dalším záznamem překrývám předchozí. Překrývání je pro mne základní princip a směr daný tím, že existuje přítomnost a zároveň vzniká minulost. Ze záznamů kterých časem přibývá vzniká součet křivek, který tvoří závěrečnou strukturu obrazu.
Zabývám se taktéž grafickým designem. Základem mé činnosti je tvorba loga a korporátní identity od návrhů až po výrobu firemních tiskovin a propagačních materiálů včetně webových stránek.

Ukázka mojí tvorby: