Jaké druhy kurzů u nás najdete…

Kurzy pro přípravu na přijímací zkoušky na SŠ a VŠ
Skládají se ze základních 10 – lekcí ( po sobě jdoucí), které si můžete rozšířit na výuku na celý semestr. Termín zvolte po domluvě na kurzy@atelierhamaka.cz.
Program: linie, vyjádření objemů, stínování, kontrast světla a stínu, vizování, kresba skutečných předmětů, zátiší, perspektiva jednoúběžníková a dvouúběžníková, ptačí a žabí perspektiva, kompozice, zlatý řez, barevný kruh, vzdušná perspektiva.

Firemní kurzy
Jednodenní či vícedenní kurzy zaměřené na zvýšení výkonnosti, propojení pravé a levé mozkové hemisféry, stmelení kolektivu, zlepšení komunikace na pracovišti,  posílení sebevědomí jednotlivce, ochota nalézat jiné úhly pohledu a potažmo jiná řešení, zvýšení produktivity práce.

Soukromé hodiny
Pokud se vám nehodí žádné pravidelné kurzy nebo se chcete naučit kreslit a malovat nějakou speciální technikou, na kterou byste museli čekat, máme tady pro vás intenzivní soukromé lekce. Rozsah a cenu kurzu domluvíte na info@atelierhamaka.cz.

Pravidelné kurzy najdete na hlavní liště pod záložkou Výtvarné kurzy – výběr kurzů – pravidelné. Zde je jejich přehled:

Kresba pro začátečníky
Naučíte se základní teorii, vytvoření vzdušné perspektivy, použítí barev dle barevného kruhu, jak pracovat s komplementárními barvami,  jak jednoduše vystínovat základní motivy kolem nás, jak vyjádřit trojrozměrný prostor na dvojrozměrném výkresu. různorodé techniky kresby a malby, světlo a stín, liniové kresby, geometrické tvary, čelní a nárožní perspektiva, kompozice, žabí a ptačí perspektiva, perspektiva kruhu a předmětů v prostoru, zlatý řez, kresba modelů, míchání barev, relaxační malování, akvarel,  intuitivní kresba, kombinované techniky,

Kresba pro pokročilé
Pozornost bude věnována stejným tématům jako u začátečníků, ale témata budou hlouběji propracovávána. Kurz bude doplněn kresbou a malbou portrétu, inverzní kresbou, malbou 3D modelů, grisaille, imprimitury, zátiší, kresba a malba zvířat, figura. Budete umět pracovat se světlem a stínem, vyjadřovat struktury předmětů a jejich objemy,  umisťovat předměty ve správné kompozici a uvolnit se v abstrakci. Vyzkoušíte  si kombinované techniky a koláže. Naučíte se pracovat na stolním stojanu společně s vizováním a poměřováním.
Kurz je koncipován na tři roky studií.
1. ročník – začátečníci – základní tvary, různorodé techniky, světlo a stín, objem, perspektiva, kreslení modelů, vizování, kompozice
2. ročník – mírně pokročilí – kreslení složitějších útvarů, tvorba vlastních kompozic, grissaille, imprimitury, 3D, krajinomalba, perspektiva, zátiší, draperie
3. ročník – pokročilí – samostatné práce na volné téma, portréty, figury
Po ukončení tříletého kurzu získáváte osvědčení.

Kresba uhlem a suchým pastelem
naučíte se techniky kresby uhlem a suchým pastelem, světlo a stín, vzdušná perspektiva, kompozice, kresba modelů, relaxační malování, vrstvení barev, malba na barevný podklad, inverzní malba, geometrické tvary, linie, zátiší, portrét, uvolněná kresba s různými efekty.

Kurz malířských rozmanitostí
Ochutnáte od všeho, co kresba může přinášet, vyzkoušíte si všechny kreslící materiály, tužku, uhel, rudku, suchý pastel a část lekcí bude věnována malbě a vlastní tvorbě.
Naučíte se vizovat a poměřovat, pracovat se světlem a stínem, vytvářet vzdušnou perspektivu,  používat barvy dle barevného kruhu, pracovat s komplementárními barvami, jednoduše vystínovat základní motivy kolem nás, vyjadřovat struktury předmětů a jejich objemy, utvářet  kompozici a emoce zachytit v abstrakci. Vyzkoušíte  si kombinované techniky a koláže. 

Kurz je koncipován na tři roky studií.
1. ročník – začátečníci – základní tvary, různorodé techniky, světlo a stín, objem, perspektiva, kreslení
2. ročník – mírně pokročilí – kreslení složitějších útvarů, malba různorodými materiály
3. ročník – samostatné práce na volné téma
Po ukončení tříletého kurzu získáváte osvědčení.

Kreslíme komiksové postavičky
Na našem kurzu si vyzkoušíte různé kreslící materiály – akvarelové pastelky, gelovky, speciální fixy pro komiksy. Také se naučíte malovat akvarelem. Vyzkoušíte si různé druhy pozadí, rozpohybovat figury, malovat oblečení a módní doplňky. A hlavně se naučíte kreslit různé výrazy v obličejích, zachycovat emoce, vytvářet děj.

Kurz kaligrafie
základní seznámení s kaligrafií, objasnění tajů písma
anatomie písmena, konstrukce, kompozice
různé typy kaligrafického písma
procvičování samotného psaní

Kurz malby akvarelem
Seznámení se s materiálem, pomůckami vhodnými motivy pro kresbu a malbu. Naučíte se základy technik kresby, lazurní malby, malby mokré do mokrého, malby suchým štětcem. Získáte znalosti o perspektivě, světlu a stínu, kompozici, zlatém řezu, vzdušné a barevné perspektivě, kombinovaných technikách a perokresbě.

Kurz je koncipován na tři roky studií.
1. ročník – začátečníci – základní tvary, různorodé techniky, světlo a stín, objem, perspektiva, monochromatická malba
2. ročník – mírně pokročilí – malba složitějších útvarů, portréty, krajinomalba, kombinované techniky, malba krajiny
3. ročník – samostatné práce na volné téma
Po ukončení tříletého kurzu získáváte osvědčení.

Kurz malby olejem a akrylem
různorodé techniky kresby a malby, světlo a stín, barevný kruh, vzdušná perspektiva, míchání barev, kresba modelů, relaxační malování, suchý pastel, akvarel, intuitivní kresba, kombinované techniky.
Naučíte se teorii, jak barvy namíchat, s čím je pojit, jaké mají vlastnosti, které barvy použít na základní malbu a které do vrstev, jak si připravit podklad a jak na malbu. Naučíte se pracovat se světlem a stínem, vyjadřovat struktury předmětů a jejich objemy. Při své práci můžete využít hned několik technik malby  – alla prima, lazurní, pastózní, dry brush, špachtlování, mokré do mokrého.
Vysvětlíme si a v praxi vyzkoušíme techniku starých mistrů, stejně jako současnou olejomalbu a olejomalbu s různými efekty.

Kurz je koncipován na tři roky studií.
1. ročník – začátečníci – seznámení se s technikami malby a malbou základních tvarů – skicování, zátiší, základní předměty v prostoru, jablko, strom, voda, moře, vlny, mraky, tráva
2. ročník – mírně pokročilí – malba různými styly: impresionismus, kubismus, fauvismus, pop art, expresionismus, futurismus, surrealismus, secese, malba podle mistrů a krajinomalba
3. ročník – vlastní tvorba, hledání vlastního rukopisu, práce s vlastní fantazií. U krajiny si také pohrajete s její tvorbou v různých úsecích dne, s vyjádřením ročního období. Zaměříme se na portrét a základy figurální malby.
Po ukončení tříletého kurzu získáváte osvědčení.

Automatická kresba
Kurzy pro uvolnění Vaší tvořivosti,  relaxační a hravé. Pod vlivem meditační hudby se ocitnete v hladině alfa a váš výtvarný projev bude velmi spontánní. Vaše obrázky budou vycházet z vašeho nitra a budou mít svůj hlubší význam. Popovídáme si o symbolech, o barvách, o vztazích, o léčení různých nemocí a vše vyzkoušíme v praxi.

  • seznámení s technikou automatické kresby
  • pozitivní vliv kresby na zvládání stresu
  • posílení paměti
  • objevování talentu a rozvíjení tvořivých schopností
  • prožití příjemné relaxace

Souběžně s automatickou kresbou se může u některých osob vyvinout schopnost automatického psaní.

Relaxační malování
Zentanglové malování, kresba a malba mandal, automatická kresba, intuitivní malba. Všechny tyto techniky si vyzkoušíme za doprovodu příjemné meditační hudby. Na tento kurz nemusíte nic umět, stačí si jenom chtít odpočinout od věčného shonu a stresu a mít chuť něco krásného vytvořit.

Kresba portrétu a postav
se zabývá především studiem a zobrazením člověka – jeho výrazem, pohybem, anatomií. Spadá sem portrét a figura. Na začátek si řekneme něco o konstrukci hlavy, o její stavbě a o uplatnění perspektivy. Dále se budeme věnovat vystižení podoby a charekteru modelu. Postupně přejdeme na malbu figury, podle předlohy až k malbě podle skutečného modelu. Vyzkoušíme všechny výtvarné prostředky vhodné pro kresbu a malbu.

Malování pro rodiče s dětmi
Máte doma malé dítě a chcete si společně zamalovat? Něco nového společně vytvořit? Malovací kurzy pro maminky, tatínky, babičky, dědečky a jiné příbuzné či kamarády malých dětí jsou tu pro vás. Kurz je pro vás pro všechny plný hravosti a objevování. Zvýhodněné vstupné!

Volná tvorba
volné tvoření s vlastním materiálem. Možnost využít ateliér, předloh, modely, poradenství lektora a přitom si vybírat témata sám podle svého uvážení. Materiál si můžete koupit v ateliéru.

Špachtlování
Kurz tvorby obrazů pomocí špachtle. Malba podle různých autorů, různými styly, s vlastním materiálem.  Materiál si můžete koupit v ateliéru.

Malovací přástky
zábavné páteční večery s malováním. Pohodově strávený večer s příjemnými lidmi. Každý maluje to své téma, které bude chtít. Také můžete jen sedět a pozorovat ostatní, jak tvoří a tím se učit. Anebo tvořit něco svého: plstěné věci, origami, výšivky.
Budeme si vzájemně radit a sdělovat si, co by se nám líbilo.
Můžeme si povídat nebo se můžeme nechat světem malování zcela pohltit.
Ucítíte krásu pospolitosti a společného tvoření!
Uslyšíte ocenění jiných!
Budete mít radost z namalovaného díla!

Jednodenní nebo dvoudenní víkendové kurzy:
Workshopy
Nabídka je samostatně uvedena pod záložkou na hlavní liště Výtvarné kurzy – Výběr kurzů. Vyberete si tlačítkem Víkendové a jednodenní. Na požádání můžeme přijet i do jiného města, máme radost, když se naše zkušenosti šíří dál:-) – pokud máte zájem, pište na info@atelierhamaka.cz.

Akce:
Záložka Akce vám zobrazí všechny aktuální akce, výstavy , večírky, plenéry pořádané Ateliérem Hamaka.

Rozsah kurzů:
10 lekcí – lekce po sobě jdoucí, nastoupit můžete kdykoliv během semestru
semestr – 18 lekcí v rámci přesně daného období
roční kurz – 36 lekcí v rámci přesně daného období
4 hodinové – kurzy, které jsou samostatné a zároveň zajišťují prohlubování znalostí – budou vypisovány samostatně, opakují se jednou za dané období a navazují na sebe, většinou probíhají o víkendech od 9,00 -13,00 nebo 14,00 – 18,00 hod.