Desatero kurzisty

 1. Kurzista chodí na lekce včas. V případě zpoždění je si vědom, že ruší ostatní a především lektora a donese na příští hodinu omluvenku ve formě pamlsku pro všechny. Přitom myslí na zdraví všech a pamlsky vybírá z oblasti zdravé výživy.
 2. Kurzista lektorovi naslouchá. Pokud mu je nejasný výklad, neprodleně vznese otázku, ale počká, až lektor domluví svůj výklad.
 3. Během kreslení se kurzista snaží. Neuráží se, že mu lektor našel chyby a pomáhá je odstranit. Respektuje, že na lekci přijde začátečník, a některé výkladové věci se opakují. Pokud si připadá zkušeně, radí sám.
 4. Kurzista s ostatními komunikuje, směje se a vypráví občas vtipy, aby pobavil lektora i ostatní kurzisty.
 5. Kurzista umí motivovat lektora k vyšším výkonům. Pochválí jej za jeho práci a podpoří jej. Kurzista cítí a vnímá maximální zájem lektora. Kurzista umí vytvořit příjemnou a přátelskou atmosféru.
 6. Kurzista je aktivní. Může to být hodnotná informace nad rámec výuky  (výstavy, technika kresby, knihy). Pokud kurzista slaví svátek, narozeniny, povýšení či vyhazov z práce myslí na své kamarády z kurzu a donese „něco dobrého“. Kurzista se o lektora a další kurzisty zajímá, především o jejich osobní život a vytváří přátelské vazby.
 7. Kurzista dá zpětnou vazbu. Upřímně vytkne, co se mu nelíbilo, aby se lektor nebo ateliér mohl zlepšit. Písemně pak na papír napíše pozitivní zpětnou vazbu a tu pak najde na webu v záložce ReferenceJ.
 8. Kurzista dbá, aby všechny změny ve výuce byly v souladu s jeho možnostmi. V případě nesouhlasu hledá jiné možnosti řešení, nezlobí se, netrhá obrazy a nenadává lektorovi.
 9. Kurzista je na FB aktivní, komentuje práce, které jsou zveřejněny, likuje a počíná si tak, aby přilákal co největší množství dalších kurzistů.
 10. Kurzista je zcela loajální k ateliéru Hamaka, svým postojem prezentuje ateliér, je aktivní a podporuje ateliér i v dalších aktivitách. Pomáhá ateliér propagovat, chválí jej, kde může.

  Pozor! Lektor z lekce musí odcházet spokojený a s pocitem, že se mu kurzista otevřel naplno a dal do provedené práce maximum!!!