Jak zaplatit a storno podmínky

Jak zaplatit za výtvarný kurz ateliéru Hamaka

A, Celodenní kurz

A1, Potvrďte svoji účast na mailu info@atelierhamaka.cz. Pokud platba nebude na účet společnosti připsaná do 5 dnů od přihlášení k účasti a klient nezareaguje ani na e-mailovou výzvu k uhrazení platby, bude jeho místo postoupeno čekajícím náhradníkům.

A2, Zaplaťte zálohu v požadované výši na účet 2300260970/2010, variabilní symbol se skládá z data akce v tomto tvaru ddmmrrrr  např. 30012017 tzn. 30. ledna 2017. V poznámce prosím, uveďte vaše jméno a příjmení pro snadnou identifikaci platby a pokud je výběr variant, tak i druh varianty. Maximální termín platby zálohy je čtrnáct dní před datem akce. 
V případě vyčerpání kapacity míst rozhoduje o účasti datum připsání na účet.

A3, Vaše přihláška na mail bude potvrzena mailem. Tímto potvrzením se stává Vaše registrace závaznou.

B, Předplatné pravidelných výtvarných kurzů

B1, Potvrďte svoji účast na mailu info@atelierhamaka.cz. Pokud platba nebude na účet společnosti připsaná do 5 dnů od přihlášení k účasti a klient nezareaguje ani na e-mailovou výzvu k uhrazení platby, bude jeho místo postoupeno čekajícím náhradníkům. 

B2, Zaplaťte zálohu v požadované výši na účet 2300260970/2010, variabilní symbol se skládá z data zahájení akce v tomto tvaru ddmmrrrr  např. 01022017 tzn. 1. února 2017. V poznámce prosím, uveďte vaše jméno a příjmení pro snadnou identifikaci platby a výběr varianty. Maximální termín zálohové platby je čtrnáct dní před datem akce.
V případě vyčerpání kapacity míst rozhoduje o účasti datum připsání na účet.

Storno podmínky Ateliéru Hamaka

A, Celodenní kurz

Pokud přihlášený účastník ruší výtvarný kurz, na který je přihlášen:

A1, je povinen předem informovat Ateliér Hamaka o této skutečnosti písemně e-mailem na info@atelierhamaka.cz, storno podmínky jsou vázány na termín obdržení Vaší zprávy

A2, je povinen uhradit stornopoplatky:
více než 14 dní – účtujeme administrativní poplatek 200,- Kč a zálohu vracíme, případně zálohu převádíme na jiný kurz do jednoho měsíce od změny bez administrativního poplatku.

čtrnáct a méně dní storno poplatek 100% zaplacené zálohy na kurz, případně zálohu převádíme na jiný kurz do jednoho měsíce od změny s administrativním poplatkem 300,- Kč.

Zajistíte-li za sebe náhradníka (jiného účastníka), který nastoupí za Vás na kurz, nevztahuje se k této změně žádný storno poplatek.

B, Předplacené výtvarné kurzy

B1,náhrada předplacených hodin je možná pouze v případě dlouhodobé nemoci tj. 4 týdny na základě předloženého potvrzení lékaře a nemocenského lístku

B2,náhrada proběhne formou účasti na jiných lekcích, případně po domluvě účastí na celodenním kurzu s doplatkem v min. výši 50% ze základní ceny kurzu

B3,nahrazování je možné pouze za doby trvání předplatného

Pokud kurz připadne na den svátku, kurz neprobíhá. Pokud je to organizačně možné, proběhne náhrada na jiném kurzu po předchozí domluvě. Náplň kurzu je přizpůsobena danému typu kurzu.

V případě, že nastoupíte do kurzu po jeho začátku, platíte celé kurzovné a lekce si můžete nahradit v jiných dnech. Pokud náhrada není možná z důvodu naplněných kapacit ateliéru, cena kurzu se řeší dohodou.

V případě, že máte častou absenci, doporučujeme zvolit metodu placení jednotlivých hodin. Nahrazování v jiných kurzech nelze organizačně zajistit. V předplatném deseti lekcí máte zdarma navíc 2 lekce, u semestru 6 lekcí, u ročního předplatného 13 lekcí. Placení jednotlivých hodin je možné, pokud se kurz rozběhne na základě předplatného alespoň pěti lidí a je na něm volné místo.

Přihlášením na kurz účastník kurzu potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými storno podmínkami.

C, Malovací přástky

Cena je zvýhodněná oproti zaplacené záloze. Zálohu vracíme, pokud se odhlásíte minimálně 14 dní předem nebo za sebe pošlete náhradníka.

Zrušení kurzu

V případě nedostatečné obsazenosti kurzu si společnost Ateliér Hamaka vymezuje právo kurz zrušit, nebo případně kurz přesunout na jiný termín. Peněžní prostředky budou vráceny do jednoho týdne od termínu oznámení zrušení.

Dárkové poukazy

Dárkové poukazy na výtvarné kurzy nebo produkty z e-shopu si můžete zakoupit v odkazu Obchod. Pokud nenajdete částku, za kterou byste chtěli dárkový poukaz zakoupit, napište nám mail. Platnost dárkových poukazů je 6 měsíců od data zakoupení.