Jak zaplatit a storno podmínky

Jak zaplatit za výtvarný kurz ateliéru Hamaka

A, Celodenní kurz

A1, Potvrďte svoji účast v přihláškovém formuláři na webu nebo na mailu kurzy@atelierhamaka.cz. Pokud platba nebude na účet společnosti připsaná do 5 dnů od přihlášení k účasti,  bude jeho místo postoupeno čekajícím náhradníkům.

A2, Zaplaťte zálohu v požadované výši na účet 2300260970/2010, variabilní symbol se skládá z data konání akce v tomto tvaru ddmmrrrr  např. 30012017 tzn. 30. ledna 2017. V poznámce prosím, uveďte vaše jméno a příjmení pro snadnou identifikaci platby a pokud je výběr variant, tak i druh varianty – kódu. Maximální termín platby zálohy je čtrnáct dní před datem akce. 
V případě vyčerpání kapacity míst rozhoduje o účasti datum připsání na účet.

A3, Vaše přihláška bude potvrzena mailem. Tímto potvrzením se stává Vaše registrace závaznou.

A4, Doplatek kurzovného bude proveden na místě v den konání kurzu v hotovosti.

B, Předplatné pravidelných výtvarných kurzů

B1, Potvrďte svoji účast v přihláškovém formuláři na webu nebo na mailu kurzy@atelierhamaka.cz. Pokud platba nebude na účet společnosti připsaná do 5 dnů od přihlášení k účasti,  bude jeho místo postoupeno čekajícím náhradníkům.

B2, Zaplaťte zálohu v požadované výši na účet 2300260970/2010, variabilní symbol se skládá z data zahájení akce v tomto tvaru ddmmrrrr  např. 01022017 tzn. 1. února 2017. V poznámce prosím, uveďte vaše jméno a příjmení pro snadnou identifikaci platby a výběr varianty – kódu. Maximální termín zálohové platby je čtrnáct dní před datem akce.
V případě vyčerpání kapacity míst rozhoduje o účasti datum připsání na účet.

B3, Zbývající cenu kurzu doplácíte na místě v hotovosti. Pokud je to pro vás příliš velká částka, je možné domluvit splátkový kalendář. Splátkový kalendář je individuální a domlouvá se s asistentkou ateliéru mailem na kurzy@atelierhamaka.cz viz bod G.

B4, V případě, že se rozhodnete změnit variantu výběru např. ze semestrálního kurzu na roční, učiňte tak max. do 8. týdne od započetí kurzu. Po tomto datu platí vámi vybraná současná varianta, případně si můžete zakoupit další období dle ceníku.

Storno podmínky Ateliéru Hamaka

A, Celodenní kurz

Pokud přihlášený účastník ruší výtvarný kurz, na který je přihlášen:

A1, je povinen předem informovat Ateliér Hamaka o této skutečnosti písemně e-mailem na kurzy@atelierhamaka.cz, storno podmínky jsou vázány na termín obdržení Vaší zprávy

A2, je povinen uhradit stornopoplatky:
více než 14 dní – storno poplatek 50% zaplacené zálohy na kurz. Případně zálohu převádíme na jiný kurz do jednoho měsíce od změny s administrativním poplatkem 20% ze zálohy.

čtrnáct až 4 dny storno poplatek 100% zaplacené zálohy na kurz, případně zálohu převádíme na jiný kurz do jednoho měsíce od změny s administrativním poplatkem 60% ze zálohy.

3 dny před kurzem – storno poplatek 100% zaplacené zálohy, na kurz můžete poslat náhradníka.

Zajistíte-li za sebe náhradníka (jiného účastníka), který nastoupí za Vás na kurz, nevztahuje se k této změně žádný storno poplatek. Jedinou vaší povinností je náhradníka nahlásit mailem na kurzy@atelierhamaka.cz s uvedením období, kdy bude za vás docházet.

B, Předplacené výtvarné kurzy

B1, pokud to bude možné zajistit, můžete si nahradit chybějící omluvené lekce po domluvě s lektorem po dobu konání vámi předplaceného kurzu. Podmínkou je lekci písemně omluvit 24 hodin předem na mail lektora, který vám bude předán na první hodině. Lektor vaši omluvenou lekci vyznačí do docházky.

B2, náhrada proběhne formou účasti na jiných lekcích, případně po domluvě účastí na celodenním kurzu s doplatkem v min. výši 50% ze základní ceny kurzu. Náplň náhradního kurzu je přizpůsobena danému typu kurzu.

B4, nahrazování je možné pouze za doby trvání předplatného, tzn. pokud jste chyběli v uvedeném období, ale máte předplaceno další období, můžete si chybějící hodiny nahradit v dalším předplaceném období.
Pokud se jedná o chybějící poslední lekci kurzu, kterou máte řádně omluvenou, máte možnost si předplatit další kurz a nahradit zameškané hodiny souběžně na jiných kurzech nebo použít možnost účasti na celodenním kurzu s doplatkem v min. výši 50% ze základní ceny kurzu.

B5, v případě dlouhodobé nemoci tj. 4 týdny na základě předloženého potvrzení lékaře a nemocenského lístku ( lekce omluveny minimálně 24 hodin předem písemně lektorovi ) máte možnost si nahradit změškané hodiny na vámi vybraném kurzu i po skončení vámi předplaceného kurzu do 1 měsíce od skončení. Na celodenním kurzu s doplatkem v min. výši 50% ze základní ceny kurzu.

B5, pokud kurz připadne na den svátku, kurz neprobíhá

Důležité:
V případě, že nastoupíte do kurzu po jeho začátku, platíte celé kurzovné a lekce si můžete nahradit v jiných dnech. Pokud náhrada není možná z důvodu naplněných kapacit ateliéru, cena kurzu se řeší dohodou a dopočítá se podle ceníku.
Při nahrazování jednotlivých hodin vycházíme maximálně vstříc, ale nemůžeme vám místo zaručit.  Proto máte navíc lekce zdarma, abyste si mohli dovolit absenci.
V předplatném deseti lekcí máte zdarma navíc 2 lekce, u semestru 6 lekcí, u ročního předplatného 13 lekcí.
V případě, že máte častou absenci nebo plánujete delší pobyt mimo místo konání kurzu, doporučujeme zvolit metodu placení kratšího časového úseku.
Placení jednotlivých hodin je možné, pokud se kurz rozběhne na základě předplatného alespoň tří lidí a je na něm volné místo.

C, Malovací přástky

Cena je zvýhodněná oproti zaplacené záloze. Zálohu vracíme, pokud se odhlásíte minimálně 14 dní předem. Také můžete za sebe poslat náhradníka.

D, Dárkové poukazy

Dárkové poukazy na výtvarné kurzy nebo produkty z e-shopu si můžete zakoupit v odkazu Obchod nebo o ně napsat na mail kurzy@atelierhamaka.cz. Dárkový poukaz vám bude zaslán mailem v souboru pdf. K vyplnění potřebujete vědět jméno obdarovaného a částku, napište nám také kontaktní údaje na vás nebo obdarovaného.
Poukaz bude platit po zaplacení uvedené částky.
Pokud nenajdete částku, za kterou byste chtěli dárkový poukaz zakoupit, napište nám opět na mail kurzy@atelierhamaka.cz. Platnost dárkových poukazů je 6 měsíců od data zakoupení.
Pokud si objednáte kurz a máte dárkový poukaz, započítá se vám záloha v hodnotě 1 000,- Kč podle data objednání. Pokud uvedený kurz zrušíte, vztahují se na něj stejné storno podmínky jako u uvedených typů kurzů A, B, C.

E, Kreativ – malovací workshopy

Cena je zvýhodněná oproti zaplacené záloze. Zálohu vracíme, pokud se odhlásíte minimálně 14 dní předem nebo za sebe pošlete náhradníka.

Přihlášením na kurz účastník kurzu potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými storno podmínkami.

F, Zrušení kurzu ze strany Ateliéru

V případě nedostatečné obsazenosti kurzu si společnost Ateliér Hamaka vymezuje právo kurz zrušit, nebo případně kurz přesunout na jiný termín. Peněžní prostředky budou vráceny do jednoho týdne od termínu oznámení zrušení.
Ateliér si vyhrazuje možnost změnit lektora. Pokud k této změně dojde, bude zajištěna stejná kvalita výuky se stejným obsahem. V případě nespokojenosti s vedením výuky máte možnost vrátit peníze do 12 hod. prvního dne.

G, Splátkový kalendář

Pokud vám finanční situace nedovoluje zaplatit celý kurz najednou, je možné se domluvit na splátkovém kalendáři.

1, zaplacení zálohy 14 dní před kurzem
2, zaplacení ceny 10. lekcí na první lekci s odečtem zálohy
3, zaplacení zbývající částky do konce semestru do 8. týdne výuky
4, zaplacení zbývající částky do konce roku do 12. týdne výuky