Dárkové tašky z Knihcentra

S Knihcentrem, největším prodejcem knih v Moravskoslezském kraji, máme uzavřenou skvělou spolupráci. Vystavujeme v Domu knih na Smetanově náměstí obrazy našich kurzistů a také nám pomáhají uskutečnit naše plány v charitativní oblasti.

A tak máme 200 dárkových tašek pro naše babičky a dědečky v Domově seniorů na Kamenci! 19. 12. 2018 předáváme společně s vystoupením mateřské školy na ulici Žilinská pod vedením paní učitelky Jany Vlachové.

Foto z předání dárkových tašek: